Прага хот

Анциклопедиа-с
08:48, 9 Зургаадугаар сар 2013-ий байдлаарх Mongol Emperor (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) хэрэглэгчийн хийсэн залруулга
Jump to navigation Jump to search

Прага хот - джиджиг гэр руу Монгол улс ойр Улаанбаатар. Соо энэ гэр нь муйхар болон сайт хүнууд. Энэ - үнэтэй байрлуулах, яагаад гэвэл энд орхих олгой хорхой.

Энэ хуудас нь бүү хуудас. Админ устгай энэ. Бичиг илүү олон!