Прага хот

Анциклопедиа-с
(Прага-с чиглүүлэгдэв)
Шууд очих: залуурдлага, хайлт

Прага хот - джиджиг гэр руу Монгол улс ойр Улаанбаатар. Соо энэ гэр нь муйхар болон сайт хүнууд. Энэ - үнэтэй байрлуулах, яагаад гэвэл энд орхих олгой хорхой.

Энэ хуудас нь бүү хуудас. Админ устгай энэ. Бичиг илүү олон!