Хэрэглэгчдийн эрхийн удирдлага

Jump to navigation Jump to search
Хэрэглэгчдийн бүлгүүдийг удирдах  
View user groupsViewing user rights of user Mongol Emperor (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)

Үүний гишүүн: Албаны ажилтангууд, Шалгагч хэрэглэгчид, rollback, Системийн операторууд

Дараахийн далд гишүүн: Автоматаар батлагдсан хэрэглэгчид

Хэрэглэгчдийн эрхийн лог

  • 18:14, 11 Зургаадугаар сар 2013 Mongol Emperor Яриа оруулсан хувь нэмэр Mongol Emperor дахь грүпийн гишүүнчлэлээ албаны ажилтан, rollback ба системийн оператор ээс албаны ажилтан, rollback, системийн оператор ба Шалгагч хэрэглэгч руу шилжүүллээ
  • 17:14, 27 Хоёрдугаар сар 2013 Mongol Emperor Яриа оруулсан хувь нэмэр Mongol Emperor дахь грүпийн гишүүнчлэлээ албаны ажилтан ба системийн оператор ээс албаны ажилтан, системийн оператор ба rollback руу шилжүүллээ
  • 18:29, 26 Хоёрдугаар сар 2013 Carlb Яриа оруулсан хувь нэмэр Mongol Emperor дахь грүпийн гишүүнчлэлээ (байхгүй) ээс системийн оператор ба албаны ажилтан руу шилжүүллээ