Буриадын Сэлэнгэ аймаг

Анциклопедиа-с
Jump to navigation Jump to search

Буриадын Сэлэнгэ аймаг энэ нэрийг солоон гэдэг үгтэй холбож үзэж болно.

Энэ хуудас нь бүү хуудас. Админ устгай энэ. Бичиг илүү олон!