Нийгэм

Анциклопедиа-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт

Нийгэм гэдэг нь Амьтны аймагт хамаарах организмын үндсэн бүлгийг хэлнэ. Амьтан нь олон эст, орчинтойгоо зохицон амьдрах чадвартай ба бусад организм, эсвэл тэдгээрийн зарим хэсгээр хооллоно.