Түүх

Анциклопедиа-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт

Түүх - суртал нэвтрүүлэгын төрөл, зориулах хангах хангаж өгөх, гэж хүнууд үргэлжлэх сонсох өвөгын санаад.