Урьдчилан хуудаслалт

Анциклопедиа-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт

Урьдчилан хуудаслалт нь секуана (Сейн) ба Матрона (Марне) голуудын умардад нутаглаж байсан Галл оршин суугчид.