Хэрлэн гол

Анциклопедиа-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт

Хэрлэн гол нь Монголын говьд амьдардаг зэрлэг адуу юм.