Хүмүүс

Анциклопедиа-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт
Хүмүүс - homo sapiens