Чан На-ра

Анциклопедиа-с
Jump to navigation Jump to search

Чан На-ра бол үгэн бус сорил бөгөөд балчир насны хүүхдүүдээс эхлэн өндөр настай хүмүүсээс авдаг хамгийн түгээмэл сорил юм.

Энэ хуудас нь бүү хуудас. Админ устгай энэ. Бичиг илүү олон!