Шинжлэх ухаан

Анциклопедиа-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт

Шинжлэх ухаан нь Америкийн хөлбөмбөгчин бөгөөд. Монголын цом болон Монголын суперцом 2011 оной аварга. Мөн Монголын Хөлбөмбөгийн Холбоонд харъяалагддаг.